In English

Matkalla hiilineutraaliksi

SLL:n Hiilipörssi

4/15/2021
Cover picture

Positive Impact:n Elina Levula ja Outi Ugas olivat mukana työryhmässä, joka toteutti selvityksen yritysten ja kuntien ilmastotavoitteista, toimenpideohjelmista sekä päästökompensaatioista osana hiilineutraaliutta. Hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen rahoitti Koneen Säätiö. Hankkeessa haastateltiin yrityksiä, kuntia ja asiantuntijoita ja sen tuloksena syntyi selvitys nimeltä Matkalla hiilineutraaliksi - Yritysten, kuntien ja asiantuntijoiden näkemyksiä hiilineutraaliudesta ja kompensaatioista. Kannattaa lukea koko selvitys, mutta tässä lyhyt poiminta johtopäätöksistä:

”Asiantuntijoiden, yritysten ja kuntien edustajien näkemykset olivat yllättävän yhteneväisiä. Yhteistä ymmärrystä on jo paljon, vaikka näkökulmissa ja näkemysten yksityiskohdissa on eroja. On myös hienoa, että niin yritykset kuin kunnatkin haluavat olla ratkaisemassa ilmastokriisiä Kompensaatioilla voidaan yhdessä rajujen päästövähennysten kanssa nopeuttaa yhteiskunnan muutosta hiilineutraaliksi. Kompensaatiojärjestelmää kehittämällä ja rakentamalla selkeä toimintamalli luotaisiin vaikuttavat vapaaehtoiset kompensointimarkkinat. Nykyiset epävarmuustekijät osin estävät hyödyntämästä kompensaatiota osana vapaaehtoista yritys- ja yhteiskuntavastuuta ja yritysten ja kuntien aktiivista ilmastotyötä. Viherpesun leimaa osataan pelätä, mutta tämän selvityksen mukaan kompensaation uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa, koska sillä on oma roolinsa ilmastokriisin ratkaisemisessa. Hiilinielujen suojelemista ja kasvattamista tarvitaan, joten tarvitaan myös uskottava ja vaikuttava kompensointijärjestelmä.”

Selvityksen voi ladata täältä.