In English

Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen

Helsingin kaupunki

4/15/2021
Cover picture

Toimimme Helsingin kaupunginkirjaston Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen asiantuntijakumppanina. Yhteistyössä toteutimme kirjastoille kyselytutkimuksen ympäristöasioiden johtamisesta sekä koko toimialan hiilijalanjälkilaskennan ja kädenjäljen (=positiivisten vaikutusten) arvioinnin. Tulokset on julkaistu Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen -raporttina.

Opimme, että onnistuminen koko toimialan ilmastovaikutusten laskennassa vaati järjestäytymistä kansalliselta tasolta ruohonjuuritasolle asti. Saimme selville, että yleisten kirjastojen hiilijalanjälki on 32 000 tonnia CO2-ekvivalenttia ja 56% päästöistä syntyy sähkön ja lämmön kulutuksesta. Kirjastojen kädenjäljen keskiössä on tiedonjako sekä elämänsisältö ilman kulutusta. Elämykset materian sijaan. Saimme selville myös paperikirjan sekä e-kirjan hiilijalanjäljet sekä kädenjäljet verrattuna ostoon.

Kirjastotoimialan hiilijalanjälki- ja kädenjälki raportti on samalla kuvaus siitä miten toimialakohtaisia päästöjä voidaan lähteä arvioimaan ja esittämään läpinäkyvästi, siten että laskennan metodiikka, tietolähteet ja jopa työtavat ovat avoimia. Kun laskenta on avointa, se voidaan haastaa, siitä voidaan keskustella ja laskentamalleja voidaan yhdessä kehittää - jolloin ilmastovaikutusten arviointimallit kehittyvät ja tuottavat tuloksia eli niitä äärimmäisen tärkeitä päästövähennyksiä.