In English

Dietan vastuullisuusohjelma

Dieta

5/3/2022
Cover picture

Dietan vastuullisuusohjelma

Dieta on suomalainen yritys, joka tarjoaa ammattikeittiöille erilaisia yksilöityjä astia-, tarvike-, laite- ja palveluratkaisuja. Vastuullisuutta on määritelty jo aikaisemmin yrityksen arvoissa, ja yritysvastuun painopisteitä selvitetty olennaisuusmatriisin avulla. Positive Impact tuli avuksi laatimaan yritykselle vastuullisuusohjelmaa, kun tuli tarve määritellä vastuullisuuden tavoitteet tarkemmin tuleville vuosille ja suhteuttaa ne yrityksen resursseihin. Lisäksi tarvittiin toimintasuunnitelma, jonka avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Projekti käynnistyi henkilöstökyselyllä, jonka avulla kaikki dietalaiset pystyivät kertomaan ajatuksiaan mahdollisista toimenpiteistä negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja positiivisten vaikutusten lisäämiseksi. Avainhenkilöiden parihaastattelut täydensivät aineiston ja auttoivat kokonaisuuden muotoilussa.

Aineiston pohjalta Positive Impact teki luonnoksen vastuullisuusohjelman painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä. Vastuullisuusohjelma viimeisteltiin työpajassa Dietan tiimin kanssa ja samalla linjattiin ohjelman teemat yrityksen arvojen kanssa Tulokset yllättivät Dietan tiimin. Tässä toimitusjohtaja Juhani Järvenpään ajatuksia projektin jälkeen:

Positiivisesti yllätti, miten runsaasti saatiin vastauksia henkilöstökyselyyn. Työpajalla oli kunnianhimoinen tavoite ja rajallinen aika, mutta työryhmän kesken onnistuttiin saamaan aineistosta hieno ote ja olennaiset asiat vastuullisuusohjelmaan mukaan.

Lisäksi Positive Impactin tiimi sai meidät innostumaan vastuullisuudesta. Saimme uskoa, että voimme vaikuttaa asioihin. Nyt meillä on vastuullisuustavoitteet ja 160 ideaa toimenpidepankissa.

Juhani Järvenpää, toimitusjohtaja