In English

Hiilineutraaliuden muutospyörä klenkkaa, koska data ja teot eivät kohtaa

Outi Ugas

11/12/2021

Hiilineutraaliuden toteutuminen yrityksessä ei ole kertaluontoinen päätös tai tapahtuma, vaan prosessi, jossa tavoitteet, toimenpiteet, seuranta ja toiminnan suuntaus ovat – tai joiden pitäisi olla – linjassa keskenään, oppivassa ja kehittyvässä muutospyörässä.

Todellisuus kuitenkin usein on, ettei uusi ymmärrys useinkaan kotiudu päätöksentekoon ja toiminnan suuntaukseen, vaan haihtuu ilmaan tai parhaimmillaankin vain hajaantuu minne sattuu esimerkiksi kertaluontoisten kampanjoiden kautta. Vaikutusta syntyy, jollekin jossain, mutta systeemitasolla asiat säilyvät ennallaan.

Hiilineutraaliudessa tarvittavien päästövähennysten aikaansaaminen vaatii lähes joka alalla tehostamista, automaation lisäämistä ja ihmisten toiminnan ohjaamista - ja kaikessa tässä datan käytöllä ja digitalisaatiolla on avainrooli. Asiaan sisältyy suuria odotuksia ja mahdollisuudet ovatkin jopa maailmaa mullistavia. Kiinnostavia esimerkkejä ovat vaikkapa kiinteistöjen energiankulutuksen joustopotentiaalia hyödyntävät “virtuaalivoimalaitokset” tai mobiiliverkon energiankulutuksen sääntely tiedonsiirtotarpeiden mukaan. Käyttäjä- ja kulutusdatoihin perustuva, ketterä ennakointi paitsi säästää operaattoreilta selvää rahaa, myös pienentää tiedonsiirron jatkuvasti kasvavaa energiankulutusta.

Sekä hiilijalanjälki että -kädenjälki muodostuvat datasta: Päästöjen muodostumista voidaan laskea, seurata ja ennakoida erilaisten kulutustietojen ja päästökertoimien avulla. Näitä yhteen laskelmalla, kertomalla ja jakamalla saadaan laskettua toiminnan hiilijalanjälki. Ilmastoystävällisen yrityksen, palvelun tai tuotteen hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Myös toinen puoli arvoketjusta on mahdollista mallintaa ja mitata datana, vaikka hiilikädenjäljen muodostuminen on ilmiönä huomattavasti jalanjälkeä moninaisempi ja datan saatavuus ja laatu vaihtelevat vielä enemmän kuin jalanjäljen puolella. Mitä suurempi yrityksen positiivinen, välillinen vaikutus on ilmastoon, sitä suurempi on hiilikädenjälki.

Tärkeää on näissä kaikissa mittaroinneissa muistaa, että vaikutukset eivät synny mittaamisesta, vaan ne ovat olemassa, mitattiin ja määrällistettiin niitä tai ei. Ilmasto ei kysy, onko jokin päästö standardien mukaan laskettu tai verifioitu, jos se faktisesti syntyy ja sotkee ekosysteemin tasapainoa. Yhtä lailla on mahdollista tehdä positiivisia ilmastotekoja, vaikkei yrityksen hiilijalanjälkeä olekaan laskettu tai ilmastoteon täsmällinen vaikutus ei ole tiedossa. Ekosysteemissä vaikutukset aina hajaantuvat laajalle, onhan se laajin ja monimutkaisin ihmisen toimintaa ohjaava järjestelmä. Siksi ei ilmastoasioissakaan syyn ja seurauksen kytkentöjä ei ole aina helppo seurata.

Valitettavan usein ilmastoasioissa keskitytään aina vain tarkempaan ja huolellisempaan mittaukseen ja yhä vain reaaliaikaisempaan datan tuotantoon, miettimättä lainkaan, miten nämä tiedot todellisuudessa kytkeytyvät todelliseen muutokseen ja kuinka niiden avulla voidaan suunnata toimintaa. Hyvin harva päätös yrityksissä vaatii täydellistä, virheetöntä dataa perusteluikseen. Olennaisempaa on ymmärtää, mihin yritys on matkalla, minkälaiset ratkaisut vievät oikeaan suuntaan, mikä on tekojen vaikutusten mittakaava ja – tärkeimpänä – millä tavoin yritystä ja ihmisiä tulee johtaa tämän kaiken keskellä. Kantavina teemoina ovat ymmärryksen kasvattaminen ja kokonaiskuva.

Näiden vastapainona on runsaasti yksittäisiä toimia, joissa päästölaskentaa kannattaa käyttää automaatioiden “ruokana”, optimoimassa arkea vähäpäästöisemmäksi. Hienon esimerkin tästä antaa Google, joka on tuomassa karttapalveluunsa maanosa kerrallaan reittisuosittelun perusteluksi vähäpäästöisyyden. (Päämäärä tuossakin on olennainen, jotta data on merkityksellistä: navigoija pitää viedä oikeaan osoitteeseen ja oikeaan aikaan).

Seuraavissa juttusarjan teksteissä avaamme dataan ja hiineutraaliuteen liittyviä haasteita tarkemmin. Annamme myös vinkkejä ja kerromme erilaisista käytännönläheisistä ratkaisuista, konkreettisten esimerkkien avulla. Pysy kuulolla!


Hiilineutraaliuden muutospyörä klenkkaa vielä