Logo Positive Impact
Olemme osa Sitowiseä

Meille vastuullisuus on muutakin kuin kaunis sana.

Positive Impact perustettiin vuonna 2019 vastauksena ilmasto- ja kestävyysratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

Keskityimme alussa laskureihin ja ohjelmiin, koska niille oli akuutti tarve ja rakastamme faktoja ja dataa. Seuraavina vuosina tiimi täydentyi palvelumuotoilulla ja kulttuuriosaamisella, koska halusimme vaikuttaa enemmän ja viherpesun nopea kasvu huolestutti.

Vahvuutenamme on alusta asti ollut tekijöiden monipuolinen osaaminen ja vuosikymmenten kokemus vastuullisuuskysymysten parissa. Tällä hetkellä tiimiimme kuuluu ammattilaisia ympäristöjohtamisen, systeemiajattelun, palvelumuotoilun, koodauksen, viestinnän ja graafisen suunnittelun aloilta. Tällä osaamispohjalla uskallamme väittää itseämme täyden palvelun vastuullisuustoimistoksi.

Mutta mitä vastuullisuus meille käytännössä on? Seuraavat viisi teemaa avaavat käsitystämme hyvin:

1.

Vastuullisuus on jatkuvaa oppimista. Todellinen vastuullisuus perustuu luotettavaan tutkimustietoon, mutta yhtä tärkeää on pysyä valppaana ja päivittää osaamisen tietopohjaa jatkuvasti. Vastuullisuuden kenttä kehittyy koko ajan, joten todellinen vastuullisuusasiantuntija on aina myös vastuullisuusoppija.

2.

Vastuullisuus on olennaiseen keskittymistä. Vastuullisuuden kuva elää toimialan ja toimijan näkökulman mukaan. Toiselle on olennaista polttoaineiden päästöt ja hintakehitys, toisen on hyvä keskittyä kansainvälisten tuotantoketjujen optimointiin. Olennaiseen keskittymällä vastuullisuusteoista tulee tehokkaita ja aidosti merkityksellisiä.

3.

Vastuullisuus on suunnitelmallisuutta. Ilman kunnollista strategiaa vastuullisuustyö jää helposti epämääräiseksi ja tehottomaksi. Hyvä vastuullisuusohjelma tuo toimintaan ryhtiä, tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Sen pohjalta on myös helppo tehdä korjausliikkeitä maailman muuttuessa.

4.

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja. Yksi kiitellyimpiä työkalujamme on vastuullisuusohjelmien kylkeen rakennettavat toimenpidepankit. Ne kertovat yksiselitteisesti ja konkreettisesti, millaisia vastuullisuustekoja yrityksen kannattaa nyt ja tulevina vuosina tehdä. Toimenpidepankkien tolkullisuuden takaa tiimimme pitkä kokemus vastuullisuuden kentältä. Moni toimiva käytännön ratkaisu ei pelkistä oppikirjoista löydy.

5.

Vastuullisuus on yhteistyötä. Viimeiseksi: yksikään yritys ei ole vastuullinen omassa kuplassaan eli yksin. Kestävyyshaasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä eri toimialojen, eri kokoisten toimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yhteistyötä tarvitaan myös yrityksen sisällä ja sen sidosryhmien välillä. Yhteisen kielen ja näkemyksen luomiseen kannattaa käyttää aikaa. Kuuntelemisen taito on tässä korvaamaton työkalu.

Jos äskeinen lista tuntuu musertavalta, ei hätää. Tärkeintä on, että arvomaailmat kohtaavat. Vastuullisuutta ei tarvitse ottaa haltuun kerralla ja me autamme mielellämme alkuun ja eteenpäin.

Ota yhteyttä
  • Positive Impactin asiantuntijat olivat korvaamattomia hankkeemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Sisältöosaaminen, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus olivat huippuluokkaa!

    Maria Silvennoinen

  • Positive Impactin tiimi sai aineistosta hienon otteen ja meidät uskomaan, että voimme vaikuttaa asioihin. Nyt meillä on selkeät vastuullisuustavoitteet ja 160 ideaa toimenpidepankissa.

    Juhani Järvenpää